Avi. Labs Ver.1.1

September 24, 2009

JDBC (Java Database Connectivity)

Filed under: Java Kavramlar — avilabs @ 1:11 pm

Java programlama dilinin çeşitli ilişkisel veritabanlarıyla birlikte çalışanabilirliği sağlayabilmek için  geliştirdiği arayüzdür. Daha açık bir şekilde anlatmak istersek , her veritabanı sistemi JDBC arayüzünde  belirtilen tanımlamaları sağlayarak java ile birlikte çalışabilirlik elde eder.  Bu tanımlaması yapılmış ve javanın desteklediği veritabanı sistemlerine bu adresten ulaşılabilir.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: